www.krehlik.eu

Kategórie
Rádio Mária SK
Internet RÁDIO
Kalkulačka

Pokoj a milosrdenstvo
Cestovný poriadok
Web strány
Kurzový lístok

Zamyslenia

Zamyslenia – myšlienky

Vatikán 10. apríla (RV) Nedeľou utrpenia Pána, nazývanou aj Kvetná nedeľa alebo Palmová nedeľa, vstúpila Cirkev do slávenia Veľkého týždňa. Svätý Otec František o 10. hodine slávil Eucharistiu na Námestí sv. Petra za prítomnosti 65 tisíc veriacich. Po dvoch rokoch tak priestor pred bazilikou opäť ožil liturgickým slávením s masovou… Continue reading

5. pôstna nedeľa

„Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.“ (Ján 12, 24 – 25)

Agronómia a spiritualita… Continue reading

4. pôstna nedeľa

Ježiš (…) učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.” Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. (Marek 9, 31 – 32)

Fotofóbia

Konanie… Continue reading

Pohoršenie kríža

Ukrižovanie je pre nás historickým obrazom, spájaným s vrcholným náboženským prejavom. Pre Ježišových súčasníkov bolo najkrutejším a najhanebnejším verejným trestom – bez pátosu, bez symboliky – len krutá, nahá, odporná mäsiarčina na potrestanie najhoršieho zločinca a zradcu.

Trest za zločin zrady voči svojmu Stvoriteľovi –… Continue reading

Mystický zážitok


Duchovný zážitok môže vyvolávať celú škálu navzájom protirečiacich pocitov. Strach, prekvapenie, radosť, nadšenie. Toto všetko zažili apoštoli pri Pánovom Premenení na hore, ktoré definitívne zmenilo ich pohľad na Krista, to všetko vyjadrujú Petrove slová: „Rabbi, dobre je nám tu.“ Výsledný súhrn všetkých pocitov a hnutí je hlboký… Continue reading

Pokušenie

Bohočlovek Ježiš Kristus, anjeli a padlý anjel – Satan, divé zvery a púšť. To je scéna, na ktorej sa odohráva štyridsať dní boja s pokušením, a  to sú jej protagonisti.

Je to vlastne celý svet, viditeľný i neviditeľný, ktorý má účasť na boji dobra… Continue reading

Odpustenie

Môže niečo obmedzovať Božie odpustenie? Áno, naša neochota odpustiť iným. Každý deň to sebe i Bohu pripomíname v slovách Modlitby Pána: „odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“.

Dnes teda chcem prosiť o milosť, aby som dokázal účinne bojovať so svojou neochotou… Continue reading

Počítadlo návštev
106193
Používateľov Dnes : 52
Používateľov Včera : 60
Tento Rok : 11253
Celkom Užívateľov : 106193
Kto je on-Line : 1
Mapa Sabinova
Mapa Sabinova
Poštové schránky
Meno: x.xx@krehlik.eu
Heslo: ......................
Zemné a výkopové práce

Liturg. čítania na každý deň
LOGOS – gréckokat. TV
Počasie