www.krehlik.eu

Mapa Sabinova
Mapa Sabinova
Kategórie
Ankety

Ako sa Vám páči moja stránka?

View Results

Nakladanie ... Nakladanie ...
Kalkulačka

Rádio Mária SK
Internet RÁDIO
Kurzový lístok

Web strány

5. pôstna nedeľa

„Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.“ (Ján 12, 24 – 25)

Agronómia a spiritualita

Plný genetický potenciál zrna sa prejaví v tom a vtedy, keď v zemi zahynie ako zrno a stane sa klíčkom novej rastliny, ktorá prináša ďalšie  nové zrná s tou istou obnovenou plnosťou nového života. Nemôže to byť inak. Je to zákon prírody.

Človek je tiež – svojim spôsobom – ako zrno, ale so slobodnou vôľou.

 

Ja sa môžem slobodne rozhodnúť.

Môžem úzkostlivo strážiť svoje vlastné ja, svoj život v tomto svete a toto všetko mi ostane a postupne stratí akýkoľvek zmysel, až sa na konci môjho veku a na prahu večnosti premení na ťarchu večnej samoty.

Môžem však aj s nedočkavou radosťou pracovať na postupnom odumieraní tomuto svetu a jeho životu – pripravujúc sa tak na vstup do večného sveta a života.

Je to na mne. Kristus mi na sebe ukázal, ako to funguje, a dnes mi podáva pomocnú ruku na púti tejto premeny.

VASIĽ, C.: Diár 2021  s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ. [s.l.] : POSTOJ MEDIA s.r.o., 2020, 13. týždeň.

 

„Vlastnosti vzkrieseného tela – Ale niekto povie: “Ako vstanú mŕtvi? v akom tele prídu?” Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné. No Boh mu dáva telo, aké chce, a každému semenu jeho vlastné telo. Nie každé telo je to isté telo, ale iné je ľudské, iné zvieracie telo, iné vtáčie telo a iné rybie. A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné. Tak je aj napísané: “Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou;” posledný Adam oživujúcim Duchom. Ale nie je prv duchovné lež živočíšne, až potom duchovné.“ (1 Korinťanom 15, 35 -46)


Pieseň  The God Who Sees (Boh, ktorý vidí) – aj s predkladom do SJ. Pieseň rozpráva príbehy štyroch biblických postáv, ktoré sa ocitli vo veľmi ťažkej situácii, no Boh ich zachránil a pomohol im. Ide o Agar, Rút, Dá­vida a pieseň končí príbehom Márie Magdalény, ktorá sa stretla so vzkrie­seným Kristom. Celou piesňou sa vinie opakované uistenie, že „Boh vidí“ a zachraňuje tých, ktorí trpia a sú opustení v púšti svojho života.

Originál bez prekladu : https://godwhosees.com/

Marek P.

Počítadlo návštev
042936
Používateľov Dnes : 27
Používateľov Včera : 72
Tento Rok : 16023
Celkom Užívateľov : 42936
Kto je on-Line : 2

Mestské kamery
Poštové schránky
Meno: x.xx@krehlik.eu
Heslo: ......................
Cestovný poriadok
Počasie

LOGOS – gréckokat. TV
Liturg. čítania na každý deň
Opatrenia KORONAVIRUS