www.krehlik.eu

Kategórie
Rádio Mária SK
Internet RÁDIO
Kalkulačka

Pokoj a milosrdenstvo
Cestovný poriadok
Web strány
Kurzový lístok

? VYJADRENIE POSLANCA MARTINA ČEPČEKA K ZÁKAZOM PRE VERIACICH ⛪️

S hlbokým znepokojením sledujem pokračujúce okliešťovanie práv veriacich občanov Slovenskej republiky, garantované Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Sme jedinou krajinou v Európe, kde pod rúškom boja s pandémiou prebieha aj otvorené porušovanie práv veriacich občanov neustálym zatváraním chrámov, štátnym zákazom verejných bohoslužieb, ktorému predchádzal bezprecedentný nátlak štátnych predstaviteľov na segregáciu účastníkov bohoslužieb podľa očkovacieho statusu. V tomto výnimočnom období, keď sú občania Slovenska už takmer dva roky vystavení enormnému psychického vypätiu, existenčnej neistote, mnohí strate zamestnania, najbližších, rozkladu tradičných spoločenských väzieb, je potreba hľadať útechu a posilu v chráme a v bohoslužbe u veriaceho človeka azda omnoho väčšia ako kedykoľvek predtým. Je preto absolútne nepochopiteľné a neospravedlniteľné, že vláda Slovenskej republiky, na čele ktorej stojí človek, ktorý sa označuje za veriaceho katolíka, neustále bezprecedentným spôsobom zasahuje do autonómie cirkví a obmedzuje náboženskú slobodu. Sme jedinou krajinou Európy a snáď s výnimkou niekoľkých krajín, ktoré dlhodobo a otvorene prenasledujú kresťanov, i jedinou krajinou sveta, ktorá opäť pred významnými kresťanskými sviatkami zatvorila kostoly. Tie sú podľa uznávaných svetových autorít v medicíne a relevantných výskumov omnoho menej rizikové, ako mnohé z „esenciálnych prevádzok“, ktoré vláda SR nechala otvorené v podstate bez väčšieho obmedzenia. Vyzývam splnomocnenkyňu vlády SR pre náboženskú slobodu MUDr. Annu Záborskú, aby v tejto tragickej chvíli preukázala zmysluplnosť svojho úradu a zasadila sa o okamžité odstránenie tohto nespravodlivého a zjavne protiprávneho zákazu. Vyjadrujem taktiež svoju plnú podporu svojmu kolegovi poslancovi Milanovi Kuriakovi i ostatným poslancom NR SR, ktorí v súčasnosti bojujú o rešpektovanie elementárnych princípov náboženskej slobody štátnymi orgánmi SR. Vyjadrujem taktiež svoju podporu a solidaritu s drobnými živnostníkmi, prevádzkovateľmi malých obchodov a služieb, ktoré vláda SR nepokladá za „esenciálne“ a hoci skúsenosť z okolitých štátov ukazuje, že ich prevádzka nijakým významným spôsobom nezvyšuje šírenie vírusu SARS-CoV2, vládny predstavitelia ich svojimi nezmyselnými rozhodnutiami odsudzujú na zánik a s ním vystavujú riziku existenčných problémov ich rodiny. Skúsenosť okolitých krajín V4 a najhoršie čísla v štatistikách obetí COVID-19 spomedzi európskych krajín, potvrdzuje, že cesta, ktorou sa v boji s pandémiou vydala slovenská vláda, je slepá ulička. TASR o tom informoval poslanec Národnej rady (NR SR) Martin Čepček.

https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/vyjadrenie-poslanec-nr-sr-martin-cepcek-k-zakazom-pre-veriacich/

Počítadlo návštev
104090
Používateľov Dnes : 43
Používateľov Včera : 57
Tento Rok : 9150
Celkom Užívateľov : 104090
Kto je on-Line : 1
Mapa Sabinova
Mapa Sabinova
Poštové schránky
Meno: x.xx@krehlik.eu
Heslo: ......................
Zemné a výkopové práce

Liturg. čítania na každý deň
LOGOS – gréckokat. TV
Počasie