"Rozprávať o Bohu peknými slovami, nosiť ho v srdci v ušľachtilých citoch, nie je všetko. Boha treba nosiť ako Simeon, v náručí dobrými skutkami."