"Dávajte si pozor na svoje náklonnosti, lebo skoro všetci milujú podľa svojho vkusu. Len málokto miluje podľa pravdy a vkusu božieho. Ak máte príležitosť vykonať niečo dobrého, urobte to hneď a veľkodušne."