"Veci, ktoré konáme s chvatom, sotva urobíme dobre, to nech nám pripomína, že všetko treba robiť pokojne a s miernosťou."