"Usilujte sa zachovať si v rozličných protivenstvách života pokojnú myseľ a budete sa mať dobre."