"Ak vás pre vašu nábožnosť považujú za pokrytca, ak vás považujú za slabocha zbabelca, že odpúšťate krivdy, netrápte sa preto, Kresťanskú čnosť, ktorá musí byť povznesená nad všetku ľudskú úctu, takéto falošné a klamné posudzovanie nemôže zatemniť."