"Neponosujte sa, že máte mnoho ťažkých dlhých trápení. Boh riadi všetko, aj počet, aj váhu, aj mieru. "