"Aj malé skutky sú veľké a vznešené, keď ich konáme s čistým úmyslom páčiť sa Bohu."