"Drobných čnostných úkonov - a sú ľahké a pre všetkých, a máme na ne príležitosť na každom kroku - je na tisíce, napríklad znášať urážky, ovládnuť hnev, byť priateľský, prepáčiť indiskrétnosť, vzdať sa vrtochu . . ."