"Každý vie z vlastnej skúsenosti, čo je nuda, trpkosti a znechutenie. A predsa, okrem tých, čo sa úplne odovzdali do božej vôle, všetci by sme chceli meniť svoj stav."