Page 1 - Starý zákon
P. 1

SVÄTÉ PÍSMO STARÉHO ZÁKONA

        prepísané na disketu podľa vydania
Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme 1995

V tomto stĺpci sú uvedené značky, ktorými sa dostaneš na začiatok jednotlivého spisu Starého zákona.

GENEZIS - KNIHA PÔVODU -   Gn1
EXODUS - VĂťCHOD -      Ex1
               Lv1
LEVITIKUS - KNIHA LEVITOV - Nm1
NUMERI - ÄŚĂŤSLA -       Joz1
               Sdc1
KNIHA JOZUE -        RĂşt1
               1Sam1
KNIHA SUDCOV -        2Sam1
KNIHA RĂšT -         1Kr1
PRVÁ KNIHA SAMUELOVA -    2Kr1
DRUHÁ KNIHA SAMUELOVA -   1Krn1
PRVÁ KNIHA KRÁĽOV -     2Krn1
DRUHÁ KNIHA KRÁĽOV -     Ezd1
PRVÁ KNIHA KRONÍK -     Neh1
DRUHÁ KNIHA KRONÍK -     Tob1
KNIHA EZDRÁŠOVA -      Jdt1
KNIHA NEHEMIÁŠOVA -     Est1
KNIHA TOBIÁŠ -        Job1
               Ž1
KNIHA JUDITA -        PrĂ­s1
               Kaz1
KNIHA ESTER -        Pies1
KNIHA JĂ“B -         MĂşd1
KNIHA ŽALMOV -        Sir1
KNIHA PRĂŤSLOVĂŤ -       Iz1
KNIHA KAZATEÄ˝ -       Jer1
PIESEŇ PIESNÍ -       Nár1
KNIHA MĂšDROSTI -       Bar1
               Ez1
KNIHA SIRACHOVCOVA -     Dan1
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA -   Oz1
KNIHA PROROKA JEREMIÁŠA -  Joel1
KNIHA NÁREKY -        Am1
               Abd1
KNIHA PROROKA BARUCHA -   Jon1
               Mich1
KNIHA PROROKA EZECHIELA -  Nah1
               Hab1
KNIHA PROROKA DANIELA -   Sof1
KNIHA PROROKA OZEÁŠA -    Ag1
               Zach1
KNIHA PROROKA JOELA -    Mal1
               1Mach1
KNIHA PROROKA AMOSA -    2Mach1
KNIHA PROROKA ABDIÁŠA -
KNIHA PROROKA JONÁŠA -    © P.R.
KNIHA PROROKA MICHEÁŠA -

KNIHA PROROKA NAHUMA -

KNIHA PROROKA HABAKUKA -
KNIHA PROROKA SOFONIÁŠA -

KNIHA PROROKA AGGEA -
KNIHA PROROKA ZACHARIÁŠA -
KNIHA PROROKA MALACHIÁŠA -
PRVÁ KNIHA MACHABEJCOV -
DRUHÁ KNIHA MACHABEJCOV -

                                                   1
   1   2   3   4   5   6